pbee.ir http://pbee.ir 2020-09-17T06:53:45+01:00 text/html 2015-11-22T19:53:13+01:00 pbee.ir بیشترین درصد افزایش و بیشترین درصد کاهش و بالاترین و کمترین نسبت pbee ماهانه تا آذرماه 94 http://pbee.ir/post/4 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8224226342/avalin_pbee.png" alt=""> text/html 2013-05-03T17:55:36+01:00 pbee.ir پیام نویسنده http://pbee.ir/post/1 <div><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: large; line-height: 25px;">نام این &nbsp;سایت (</span><span style="line-height: 25px;"><b><font color="#ff0000" size="5">PBEE</font></b><font size="4">)</font></span></font><span style="font-family: WebYekan, Tahoma, Helvetica, Arial, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 25px;">&nbsp;</span><span style="font-family: WebYekan, Tahoma, Helvetica, Arial, Geneva, sans-serif; line-height: 25px;"><span style="font-size: 13px;">برگرفته از </span><b><font size="4">P/E</font></b><span style="font-size: 13px;"> یا نسبت قیمت به سود یکی از ابزارهای قدیمی و عموما پر استفاده به منظور ارزش ‌گذاری سهام است.&nbsp;</span></span><span style="font-family: WebYekan, Tahoma, Helvetica, Arial, Geneva, sans-serif; line-height: 25px;"><font size="4"><b>P/E</b></font></span><span style="font-family: WebYekan, Tahoma, Helvetica, Arial, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 25px;"> کوتاه شده نسبت price) P یا قیمت سهم) به (Earning per share یا سود هر سهم) است. همان گونه که از نام آن پیدا است، برای محاسبه P/E آخرین قیمت روز سهام یک شرکت به سود هر سهم (EPS) آن تقسیم می‌شود.</span></div><div><br></div><font style="direction: rtl;"><div style="text-align: right;"><sub><font size="4">شما به زودی می توانید آخرین اخبار بورسی و تحلیل های بنیادی و تکنیکال را از اینجا دنبال کنید <b><font color="#ff0000">PBEE</font></b> </font><font size="5" face="Mihan-IransansLight">یک سامانه اطلاع رسانی جدید <b>رایگان</b> برای فعالان </font><font size="4">بورس&nbsp;خواهد&nbsp;بود،که&nbsp;&nbsp;برای&nbsp;تحقق&nbsp;این&nbsp;هدف&nbsp;</font><b style="font-size: large;"><font color="#ff0000">PBEE</font></b><font size="4">&nbsp;از&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansLight" size="5">شما&nbsp;<b>فعالان&nbsp;بورسی</b></font></sub></div><div style="text-align: right;"><sub><font size="4">اگر می&nbsp;خواهید</font></sub><font size="4" style="vertical-align: sub;">&nbsp;تا&nbsp;در&nbsp;نگارش&nbsp;متون&nbsp;روزانه</font><font size="3" style="vertical-align: sub;"> وبسایت </font><b style="vertical-align: sub; font-size: medium;"><font color="#ff0000">PBEE</font></b><span style="vertical-align: sub;"> </span><font face="Mihan-IransansLight" size="5" style="vertical-align: sub;"><b>همکار ما شوید</b></font><font size="3" style="vertical-align: sub;"> و</font><font style="vertical-align: sub;" size="4"> به عنوان یک</font><b style="vertical-align: sub;"><font size="4"> <font face="Mihan-IransansLight">نویسنده</font></font><font face="Mihan-IransansLight" size="5"> ی</font></b><font size="3" style="vertical-align: sub;"> همراه ما کار خود را آغاز کنید پس برای نحوه همکاری</font><font style="vertical-align: sub;" size="6">،</font></div><div style="text-align: center;"><font style="vertical-align: sub;" size="4" face="Mihan-Koodak"><b>&nbsp;&nbsp;با ما در تماس باشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><sub><font size="3"><br></font></sub></div><div style="text-align: center;"><sub><b><font style="font-size: medium;" color="#3366ff">pbee.ir@gmail.com</font></b></sub></div></font>